Välkommen till HUS!

 

 

Hörby UndervisningsService AB är ett helägt dotterbolag till Hörby Yrkesgymnasium AB som erbjuder utbildnings- och konsultverksamhet avseende trafiksäkerhet, truckar och liftar, farligt gods, sparsam körning.

Vi har också trafikskola samt därmed förenlig verksamhet.